Zwroty i reklamacje

          REKLAMACJA

 1. PLAjSTER ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.
 2. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem PLAjSTER ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.
 3. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną (kontakt.plajster@wp.pl) lub pocztą tradycyjną, na adres: BARTOSZ WATEMBORSKI Podstolice 234 32-020 Wieliczka, tel: 604286456. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacji.
 4. PLAjSTER rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt. 3 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, PLAjSTER wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji PLAjSTER odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją wraz z kosztami przesyłki.

ZWROT

 1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczone od dnia otrzymania zamówionego towaru. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwracany produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym wraz z dołączonym dowodem zakupu oraz formularzem zwrotu. Zwrot nie zostanie uznany jeśli towar będzie nosił ślady użytkowania lub zostanie uszkodzony podczas transportu zwrotnego (wskutek złego zabezpieczenia produktu na czas transportu)
 3. Zwrotu dokonaj na adres: BARTOSZ WATEMBORSKI Podstolice 234 32-020 Wieliczka, tel. 604286456
 4. Zwrot uznany będzie jedynie w przypadku posiadania dowodu zakupu, który dołączany jest do wysyłanego towaru.
 5. Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem. Koszty przesyłki pokrywa kupujący.
 6. Zwrot dokonanych płatności realizowany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nas zwrotu produktu.
 7. Tutaj możesz pobrać formularz zwrotu. Wydrukuj go, wypełnij i podpisany dołącz do przesyłki ze zwracanymi produktami.
 8. Nasze produkty występują w pojedynczych egzemplarzach. Z tego powodu nie ma możliwości wymiany. Istnieje możliwość indywidualnego rozpatrzenia prośby o ewentualną wymianę na produkt w zbliżonej cenie (z możliwością dopłaty lub zwrotu różnicy z naszej strony).
 9. Jeżeli po otrzymaniu produktu stwierdzisz w nim wady, wyślij wiadomość e-mail na adres kontakt.plajster@wp.pl 
  Pamiętaj o sporządzeniu PROTOKOŁU SZKODY, jeżeli produkt został uszkodzony w transporcie. Niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy, informując o dalszych krokach.